...

Binäärioptiot – uhka vai mahdollisuus?

Nyt käsitelläänkin mielenkiintoista aihetta, joka on siis binäärioptiot. Sellaisille henkilöille jotka ovat treidanneet hieman enemmänkin, niin varmasti binäärioptiot terminä voi olla jo hyvinkin tuttu, mutta kerrotaan nyt kuitenkin hieman siitä että mitä se sitten ihan oikeasti selvällä suomenkielellä tarkoittaa.

Mikä binäärioptiot tarkoittaa?

Binäärioptiot eli digitaaliset optiot ovat siis yksi digitaalisen vaihtamisen keinoista, joissa sijoitukset perustuvat arvioon siitä että miten joku tietty tavaran tai hyödykkeen arvo tulee vaihtelemaan.

Binäärioptiot ovat siis hyvin erilainen tapa tehdä kauppaa kuin se mihin on yleensä totuttu, kun ollaan oltu tekemisissä esimerkiksi perinteisten osakkeiden kanssa.

Silloin kun toimitaan binäärioptioiden parissa, niin silloin kaikki perustuu siis vain teoreettisiin arvioihin siitä, että miten tuon kyseisen valitun hyödykkeen arvo tulee mahdollisesti tulevaisuudessa vaihtelemaan.

Sellaiset treidaajat jotka ovatkin ihan keltanokkia vielä binäärioptioiden kanssa asioidessaan, niin heidän kannattaakin ehdottomasti lukea hieman enemmänkin lisätietoa kyseisestä aiheesta ennen kuin ryntäävät suinpäin niiden pariin, sillä koska tosiaan kyseessä on pelkkä teoreettiseen ennakointiin perustuva arviointi, niin siinä voi hyvinkin helposti aloitteleva treidaaja mennä metsään.

Tutustu mahdollisimman paljon aiheeseen ja lue kaikki mahdollinen siitä!

Kaikeksi onneksi näitä oppaita myös binäärioptioihin eli digitaalisiin optioihin alkaa löytyä nykyisin varsin mukavasti ja tosiaan meidän suosituksemme onkin että niihin kannattaa myös sitten tutustua hieman paremminkin ja hyvällä ajalla.

Yksi binäärioptioiden suurimpia etuja on kuitenkin se, että sijoittajalla on todella monia eri kohteita eli varoja vaihdettavissa, eli periaatteessa kauppaa voi käydä ympäri maailmaa. Esimerkiksi kauppaa voi käydä binaarioptioilla vaikkapa eri valuutta pareilla, eri hyödykkeillä, indekseillä sekä osakkeilla.

Binäärioptiokauppaa tehdään perinteisesti internetissä jonkun itselle mieluisa kaupankäynnin alustan kautta. Sellaiselle henkilölle joka tosiaan on tottunut perinteiseen osakekauppaan, niin binäärioptiot voi käsitteenä ensiksi tuntua hankalalta, mutta kun asiaan tutustuu hieman tarkemmin, niin hyvin äkkiä huomaa myös sen että kyseessä ei todellakaan ole mikään ”rakettitiedettä”, vaan täysin ymmärrettävissä oleva uudenlainen kaupankäynnin muoto.

Binäärioptiot nimittäin erottuvat juuri tuosta perinteisestä osakesijoittamisesta niin, että sijoittaja ei koskaan omista sijoituksensa kohdetta tai edes osaa siitä, vaan rahaa/voittoa pyritään tekemään niin että rahan sijoittajat tekevät eräänlaisen sopimuksen binäärioptioita tarjoavan sijoitusalustan kanssa oman ennustuksensa kohteen arvon vaihtelusta.

Hyviä ja laadukkaita kaupankäynninalustoja löytyy nykyisin netistä todella runsaasti, sekä myös sivustoja jotka vertailevat niitä. Sellainen henkilö joka mielii mukaan binäärioptiot kaupankäyntiin, niin hänen kannattaakin aloittaa prosessi siitä että ihan ensimmäiseksi valitsee itselleen luotettavan ja itselleen mieluisen kaupankäynninalustan, jossa voi sitten aloittaa harjoittamaan binäärioptiot kauppaa.

Kaikki perustuu teoreettiseen arvon vaihtelun ennustamiseen!

Toisin sanoen, vaikka markkinat laskisivat – niin oikein ennustettua tämäkin voi olla binäärioptio sijoittajalle voitokasta. Binäärioptioiden kanssa toimiessa kannattaa myös huomioida se, että kun sijoittaja tekee jonkun sijoitusalustan kanssa tämän sopimuksen niin silloin hänen täytyy myös määritellä se että millä aikavälillä hän uskoo arvon nousevan tai vaihtoehtoisesti laskevan.

Aikavälin vaihtelu voi binäärioptiokaupassa olla hyvinkin suuri, eli pienimmillään aikaväliksi voi määritellä noin 60 sekuntia, mutta pisimmillään se voi olla jopa useita viikkoja.

Kun tämä aikaväli on sitten määritelty, niin sopimuksen aloitusajankohtana määritellään sijoituskohteen sen hetkinen arvo – eli “strike price”. Tämä “strike price” on sitten se arvo johon sijoittajan tekemää ennustetta verrataan sopimuksen päättyessä, eli siis kyseessä on todella teoreettinen hyödykkeiden tai kohteen arvoon perustuva kaupankäynti.

Binäärioptiot kauppa vaatii tarkempaa tutustumista ja hieman asian opiskelua!

Tämä onkin juuri se syy miksi se vaatiikin sijoittajalta hieman enemmän panostusta ja tutustumista kuin perinteinen osakekauppa, mutta sellaiset henkilöt jotka ovat valmiita opiskelemaan ja tutustumaan binäärioptiokauppaan hieman tarkemminkin, voivat tosiaan pystyä tekemään kyseisellä kaupankäynnin muodolla itselleen varsin suuriakin summia rahaa. Esimerkkejä kovista tuotoista kyllä löytyy pilvin pimein.

Varmasti monelle tulee mieleen tätä artikkelia lukiessa, että binäärioptio kauppa kuulostaa hyvin pitkälle vedonlyönniltä! Tämä on tullut myös muidenkin mieleen, sillä esimerkiksi Forbes lehti on antanut joskus varsin kovaakin kritiikkiä binäärioptioihin liittyen ja määritellyt ne juuri vedonlyönniksi.

Onko binäärioptiot kauppa verrattavissa vedonlyöntiin?

Eli on myös olemassa henkilöitä ja instansseja joiden mielestä binäärioptioilla käytävä kauppa on täysin verrattavissa vedonlyöntiin. Niiden englanninkielinen nimi kuvaakin niiden toimintatapaa varsin hyvin, sillä se on “All or Nothing Options” – eli ne todella ovat osittain yhdenmukaisia vedonlyönnin periaatteiden kanssa.

Mutta myös vedonlyönnissä sellaiset henkilöt jotka ovat valmiita perehtymään asiaan hyvin ja panostamaan siihen, niin he pystyvät kyllä ennakoimaan tuloksia varsin hyvin ja tekemään näin ollen myös hyvää tiliä, eli voittoa. Myös binäärioptioiden kanssa on aivan samalla tavalla, eli mitä enemmän niistä ottaa selvää ja on valmis panostamaan omaa aikaansa, niin sitä parempaa tuottoa ne pystyvät myös sitten sijoittajalle tuomaan mukanaan.

Binäärioptiot eivät missään nimessä olekaan tuosta vain sisään heitettäviä sijoituksia, vaan niihin täytyy tutustua hieman tarkemminkin ja olla selvillä markkinoiden heilahteluista ja mahdollisista tulevaisuudennäkymistä. Kuten aiemmassa artikkelissamme kerroimme, binäärioptiokauppaa voi siis harrastaa binäärioptiorobotin välityksellä, joka varmasti onkin se yleisin tapa, ainakin silloin jos aikaväli kaupan arvon määrittelyssä on asetettu todella lyhyeksi.