...
Siirry suoraan sisältöön

Treidaus Sanasto

Treidaus ja yleensäkin osakesanasto on sellaista joka saattaa saada monen, varsinkin uuden treidaajan tai sellaiseksi mielivän pään todella pyörälle. Loppujen lopuksi termistö ei kuitenkaan olen kovinkaan vaikeaa, kunhan vain pääsee tutustumaan siihen kaikessa rauhassa ja ajan kanssa. Tämä onkin syy miksi olemme koonneet kaikkien treidaajien tai siitä kiinnostuneiden iloksi pienen listan alan yleisimmistä termeistä! Nyt vain tutustumaan laatimaamme sanastoon hieman tarkemmin ja sen jälkeen onkin paljon helpompaa ottaa treidaus haltuun onnistuneesti!

Alla näet hyödyllisen sanaston, jonka on koonnut Treidaa toimitus:

Treidaus – On osakkeiden ja valuuttojen päiväkauppaa, jossa yleensä myydään lyhyeksi

Forex treidaus – On pelkästään valuutoilla tapahtuvaa päiväkauppaa

Päivätreidaus – (osakkeiden) päiväkauppa, hyvin nopeaa osakkeiden ostamista ja myymistä, ostaminen ja myyminen toteutetaan yleensä saman päivän sisällä

Swing treidaaminen – On yhdenlainen sijoitus strategia sijoitusmarkkinoilla, jossa sijoitushorisontti on tyypillisesti muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, eli tässä tarvitaan hieman enemmän kärsivällisyyttä kuin Day treidaamisessa

Marginaali – Velkavipu trading-toiminnassa, esim. osakevälittäjä tarjoaa sijoittajalle kaupankäyntiluottoa, jonka vakuutena toimivat sijoittajan arvopaperit

Shorttaus – Myydään jotta voidaan ostaa halvemmalla takaisin

Salkunhoitaja – Henkilö (henkilöt tai organisaatio), joka vastaa sijoituspäätöksistä esim. sijoitusrahastossa

Lyhyeksi myynti – Myydään jotain jota ei vielä omisteta (kaupan varmistaminen vie kolme päivää) Tarvitaan erillinen sopimus pankilta

Currency Pair – Valuuttapari, joka muodostaa vaihtokurssin. Valuuttaparin ensin mainittu valuutta on Base Currency ja jälkimmäinen on Counter Currency.

Pip (tick) – Valuuttaparin pienin mahdollinen hinnanmuutoksen askel

Bid/Ask – Bid on hinta, jolla voit myydä valuuttaparin Base-valuuttaa. Ask on hinta, jolla voit ostaa valuuttaparin Basevaluuttaa

Spread – Valuuttakaupan kulu, joka on valuutan myynti- ja ostohinnan (bid ja ask) ero

Lot (position size, volume) – Toimeksiannon koko, joka määritetään Base-valuutan yksikköinä. Standard lot on 100 000 yksikköä, mini lot 10 000 yksikköä ja micro lot 1 000 yksikköä

Support – Tukitaso, eli alue, josta tiettyä analyysitapaa käyttämällä hinnan ei odoteta enää laskevan. Vahvasta supportalueesta hinta ns. ”kimpoaa” ja lähtee nousuun

Leverage – Vipu. Kerroin, jolla pääoma kerrotaan. Vipu on siis meklarista riippuen, yleensä 1:1 – 1:500 ja sen voi myös niin halutessaan vaihtaa. Suuren vivun käyttö mahdollistaa siis suuret riskinotot, eli käytännössä pienen pääoman voi joko moninkertaistaa tai hävitä hyvin nopeasti. Pieni vipu-kerroin vaatii taas kaupankäyntiin valtavaa pääomaa. Vivun valinnassa tärkeintä onkin perehtyä kassanhallintaan ja stop loss käsitteeseen.

Stop loss (SL) – Maksimitappion raja ja samalla myös tärkein kassanhallinnan käsite

Trailing Stop loss (TS) – Vaihtoehto perinteiselle Stop loss asetukselle. Tässä stop loss raja seuraa (trail) nykyistä hintaa tietyllä etäisyydellä

Take profit (TP) – On ennaltamääritelty voiton raja eli Stop Lossin vastakohta. Kun toimeksianto on voitolla tietyn verran, se sulkeutuu automaattisesti

Myyntiwarrantti – Antaa oikeuden myydä kohde-etuus ennalta sovittuun hintaan

Ostowarrantti – Antaa oikeuden ostaa kohde-etuus ennalta sovittuun hintaan

Velkavipu – Tarkoittaa lainatun rahan käyttöä yleisimmin sijoituksissa (osakkeisiin, yrityksiin, johdannaisiin tai muuhun vastaavaan sijoitusinstrumenttiin). Velkavipu on etenkin pääomasijoittajien yleisesti käyttämä keino lisätä oman pääoman tuottoa.

Buy/Sell /(Long/Short) – Kun odotetaan että Base-valuutan arvo tulee nousemaan, tehdään buy (long) toimeksianto. Jos taas Basevaluutan arvo tulee tiedettävästi laskemaan, tehdään sell (short) toimeksianto

Bullish/Bearish Market – Noususuhdannetta kuvaa määritelmä Bullish Market, laskusuhdannetta Bearish Market

Resistance – Resistanssitaso, tukitason vastakohtana, on alue jonka saavutettua hinnan tulisi alkaa laskemaan

Hawkish/Dovish – Uutistoimistot ja analyysisivustot arvioivat esimerkiksi tärkeän julkaisun tai puheen asennetta käyttämällä näitä määritelmiä

Avoin positio – Positio (esim. valuuttasijoitus), jonka arvoon markkinahinnan muutos vaikuttaa, suojaamaton positio (vrt. suljettu positio)

Suljettu positio – Myyty tai vastakkaisella kaupalla suojattu positio, jonka arvoon markkinahinnan muutos ei vaikuta (vrt. avoin positio)

Treidaus alusta – Alusta, kotisivut tai ohjelma jonka avulla voit treidaa joko itse tai AI:n avulla. Monet treidaus alustat tarjoavat krypotreidausta joka on erinomainen tapa harrastaa treidaamista mikäli on innokas krypto -ihminen, niin nuori kuin vanha.