...

Velkavipu – mikä se on?

Nyt kerrotaan hieman termistä velkavipu eli ”leverage”. Moni treidaaja tai siitä kiinnostunut on varmastikin kuullut kyseisen termin jo aiemminkin, mutta nyt aiomme hieman valottaa lisää sitä että mitä velkavipu todellisuudessa sitten tarkoittaa ja miten se toimii osana valuuttakaupankäyntiä. Meidän mielestämme on nimittäin niin että mitä enemmän treidaajalla on tietoa, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on myös ns. ”tehdä tiliä treidaamisella”. Lyhyet ja ytimekkäät artikkelimme kertovatkin treidaamisen eri osa-alueista helposti ja selkokielellä kaikille kiinnostuneille!

Velkavipu on siis vieraan pääoman, eli toisin sanoen velan käyttämistä esimerkiksi juuri valuuttakaupassa. Sillä pyritään siis nostamaan oman pääoman tuottoa!”

Velkavipu – onko se hyvä vai huono juttu?

Eli velkavipu on valuutta treidaamisessa huomattavia mahdollisuuksia mukanaan tuova asia, mutta se kannattaa kuitenkin muistaa että vaikka velkavipu voi parhaassa tapauksessa tuoda huomattavia ja upeita mahdollisuuksia valuutta treidaajalle, voi se myös tuoda mukanaan korkean riskin. Eli tässä tapauksessa tieto ei lisää tuskaa, vaan mitä enemmän treidaaja viitsii lukea esimerkiksi juuri velkavivun käyttämisestä – sitä parempia tuloksia hän tulee myös saavuttamaan.

Parhaassa tapauksessa velkavipu voi tuoda siis treidaajalle mukanaan todella korkeita tuottoja, mutta tässäkin tapauksessa se oma treidausstrategia kannattaa aina kuitenkin pitää selkeänä ja kirkkaana mielessä, eikä antaa tunteiden vaikuttaa päätöksiin. Velkavipu soveltuukin valuuttamarkkinoille varsin loistavasti juuri maksimaalisen velkavivun suuruutensa takia – jonka ansiosta valuuttamarkkinoilla onkin mahdollista käyttää poikkeuksellisen paljon velkavipua. Syykin tähän on varsin selvä, sillä valuuttamarkkinat ovat maailman vaikeimmat ja suurimmat finanssimarkkinat joita löytyy. Tämä on siis syy minkä takia valuuttasijoittajat voivat myös varsin helposti ottaa ja sulkea todella suuriakin valuutta positioita. Tämä taas mahdollistaa treidaajalle poikkeuksellisen upean mahdollisuuden hallita sitä omaa riskiä joka on suhteessa potentiaalisiin tappioihin ja voittoihin. Mahdollisuudet ovat siis varsin upeita yhdistelmässä velkavipu ja valuuttakauppa!

”Velkavivussa ideana on käyttää velkaraha maksimaalisen tuottavasti, eli niin että se tuottaa enemmän kuin velan kokonaiskustannukset ovat!”

Velkavipu on kuitenkin taas yksi niitä seikkoja joka on hyvä renki mutta huono isäntä, eli tälläkin kolikolla on kaksi puolta. Kerromme nyt kuitenkin niitä seikkoja joiden avulla treidaaja voi minimoida velkavivun tuomia tappio riskejä, sillä ne ovat mielestämme asia joka jokaisen treidaajan tulisi ainakin pääperiaatteiltaan tietää.

”Velkavipuun liittyy aina rahoitusriski, eli mitä enemmän velkavipua otetaan – sitä suuremmaksi riskit nousevat!”

Oma strategia kannattaa aina pitää kirkkaana mielessä!

Ensimmäisenä voisi mainita treidausstrategian johon tulisi velkavipua käyttäessä kuulua ehdottomasti riskienhallinta. Treidaaja nimittäin voi tämän avulla minimoida omia tappioitaan ja on myös varsin hyvin tunnettu tosiasia että kaikki treidaajan ottamat positiot eivät millään tule tuottamaan voittoa. Opiskelemalla asiaa hieman enemmän treidaaja voi kuitenkin rajoittaa tappionsa vain tietylle vaihtelu välille ja näin hän voi hallita huomattavasti paremmin riskiä omien pääomiensa suhteen.

Toisena seikkana voisi mainita varsin yksinkertaisen ja loogisen asian – eli harjoittelun jonkin Forex meklarin demotilillä. Hyvin useat Forex meklarit nimittäin mahdollistavat myös demotilin avaamisen ja se onkin yksi parhaista tavoista testata ilman riskiä velkavivun käyttöä – niin positioiden otossa, kuin myös sen oman valitun strategian toteutuksessa. Kun on sitten valmis treidaamaan oikealla rahalla, voi helposti avata kyseiseltä meklarilta ihan oikean tilin ja aloittaa treidaamisen omaa rahaa käyttäen. Demotilit ovat kuitenkin mitä parhain tapa testailla sitä omaa valittua strategiaa ja mahdollisesti vielä muuttaa sitä ilman että tappioita on tiedossa.

Hitaasti hyvä tulee, eli velkavivun käyttö tulee aloittaa kärsivällisesti ja kasvattamalla sen määrää aina vähän kerrallaan päästään hyvin alkuun. Luonnollisesti pienellä velkavivulla myös ne ei niin toivotut tappiot ovat huomattavasti pienempiä. Useat meklarit kuitenkin voivat tarjota jopa satakertaisen velkavivun treidaajan pääomalle, mutta tässä kannattaa pitää pää kylmänä ja harjoitella ensin, ennen kun hyppää siihen syvään päähän ilman kunnon uimataitoa.

Hyödynnä Forex meklareiden työkaluja treidaamisessa!

Treidaajan kannattaa myös aina hyödyntää eri Forex meklareiden tarjoamia “Stop-Loss” markkinamääräyksiä osana omaa riskienhallintaansa sekä  treidausstrategiaa valuuttakauppaa harjoittaessaan. Valuuttapörssit ovat usein avoinna ympäri vuorokauden ja niissä saattaa tapahtua suuriakin heittelyjä esimerkiksi silloin kun treidaaja on nukkumassa, tästä syystä ”Stop-Loss” markkinamääräykset ovatkin varsin hyvä tapa minimoida omia riskejä sekä tappioita. Ei kannata myöskään huolestua että niiden takia menettäisi voittoja, sillä niissä voi yleensä aina valita myös ”Take Profit” muodon, joka on siis luotu juuri suojaamaan treidaajan potentiaalisia voittoja.

Treidaajan kannattaa myös ihan suosiolla sulkea tappiolle ajautuneet positionsa, eli tässäkin kannattaa siis olla se oma treidausstrategia varsin kirkkaana mielessä- sillä vaikka jonkun arvonsa menettäneen position määrän tuplaaminen saattaisi tuntua varsin upealle vaihtoehdolle, kannattaa aina muistaa että tämä on erittäin riskipitoista, varsinkin silloin kun käytetään velkavipua. Eli toisin sanoen positioiden sulkemista ei kannata myöskään pelätä eikä aikailla silloin kun sen aika on.

Yhteenveto

Treidaaminen on siis kylmähermoista hommaa, jossa omat hermot täytyy hallita tilanteessa kuin tilanteessa. Oma treidausstrategia ja valitun polun noudattaminen ovat myös erittäin tärkeitä seikkoja, eli ei kannata poukkoilla sinne tänne vaan luottaa siihen omaan valittuun strategiaan ja siihen että se tuo tuloksia tullessaan. Kannattaa myös käyttää eri Forex meklareiden tarjoamia varsin hyödyllisiä työkaluja riskien minimoimiseen, sillä sitä varten niitä on juuri kehitelty. Velkavivun käyttöä voi myös harjoitella edellä mainitulla demotilillä, joka antaa treidaajalle varsin hyvän mielikuvan siitä mitä velkavivun käyttö treidaamisessa ihan oikeastikin on.